Inge Wannet maakt verhalen. Haar werk speelt zich vaak af in de publieke ruimte en verbinden verhalen, locaties en mensen. Inge laat met haar werk het verhaal zien àchter de eerste indruk: ‘ Wát zijn we nu eigenlijk allemaal aan het doen met z’n allen? Door goed te kijken probeer ik de wereld om mij heen te doorgronden.Ik wil je stil laten staan, je laten zien wat je dan allemaal kan zien, je verbazen.’